Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Grease 6:3

Applikationer Stänga
 • Restaurangmiljö - liten

Fettavskiljarpaket för markförläggning

 

Fettavskiljarpaket Restaurangmiljö Mark är avsett för installation på spillvattenledning från mindre kommersiella kök, t.ex. bistros och små restauranger.

ACO Box Concept Grease 6:3 är ett komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

1) Mindre kök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 4 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås

2) Mindre kök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 2 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås
 • 1 st tappventil, DN15

ACO Box Concept Grease 6:3 innehåller en fettavskiljare med en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark.

Fettavskiljare i nominell storlek NS4 med slamfång 400 liter.

Avskiljaren är tillverkad av betong med betäckningsadapter i PEHD och gummitätningar av NBR och SBR. 

Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.


A2: 1090–1370 mm

 

ACO Box Concept Grease 6:3 innehåller:

Avskiljare Lipumax C 4/400 ansl. 160 mm, belastningsklass D400

Hals med urtag för kabelgenomföring

• Betäckning ACO CITYTOP 600 D400

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:10

 • ACO PROCURAT T5-1, Nivålarm
 • ACO PROWELL C, provtagningsbrunn, ansl. 160 mm med betäckning D400
 • ACO PROTIGHT, tät kabelgenomföring