Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Grease 7:3

Fettavskiljarpaket för markförläggning

 

Fettavskiljarpaket Storköksmiljö Mark är avsett för installation på spillvattenledning från mindre kommersiella kök, t.ex. bistros och små restauranger.

ACO Box Concept Grease 7:3 är ett komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd och CE-märkt installation. 

 

Enheten passar till:

1) Storkök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75 mm
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110 mm
 • 4 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås
 • 2 st tappventiler, DN15

2) Storkök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75 mm
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110 mm
 • 2 st spollådor ansl. 40 mm utan vattenlås
 • 2 st tappventil, DN20

ACO Box Concept Grease 7:3 innehåller en fettavskiljare med en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp färdig mark

Fettavskiljare i nominell storlek NS7 med slamfång 700 liter.

Avskiljaren är tillverkad av betong med betäckningsadapter i PEHD och gummitätningar av NBR och SBR. 

Betäckningen är av segjärn EN-GJS 500-7.


A1: 1085–1365 mm

 

ACO Box Concept Grease 7:3 innehåller:

Avskiljare LIPUMAX C 7/700, ansl. 160 mm, belastningsklass D400

Hals med urtag för kabelgenomföring

Betäckning ACO CITYTOP 600 D400

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:10

 • ACO PROCURAT T5-1, Nivålarm
 • ACO PROWELL C, provtagningsbrunn, ansl. 160 mm med betäckning D400
 • ACO PROTIGHT, tät kabelgenomföring