Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Grease 9:4

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök

Fettavskiljarpaket för inomhusförläggning

Fettavskiljarpaket Storköksmiljö inomhus är avsett för installation på spillvattenledning från storköksmiljö.

ACO Box Concept Grease 9:4 är ett komplett paket för en SS-EN 1825-godkänd och CE-märkt installation. 

Enheten passar till:

1) Storkök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75
 • 2 st tippbara kokgrytor till brunn med utlopp Ø 110
 • 1 st kombiugn
 • 4 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås
 • 3 st tappventiler, DN15
 • 1 st tappventil, DN20

2) Storkök utrustat med:

 • 2 st diskmaskiner
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110
 • 2 st spollådor ansl. 40 mm utan vattenlås
 • 1 st tappventil, DN 15
 • 2 st tappventiler, DN20

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta. Fettavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar 800 mm.

Avskiljaren är tillverkad av PEHD. 

  ACO Box Concept Grease 9:4 innehåller:

 • Fettavskiljare ECO-JET-O NS10
 • Avskiljarhals Ø450 mm för inspektion och tömning, försedd med lukttäta, låsbara lock med snabblås.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

 

  ACO Box Concept Tillval 8:4

 • Nivålarm ACO PROCURAT T5-1
 • Provtagningsenhet ACO PROFLEX Ø160 med horisontellt utlopp

  ACO Box Concept Tillval 8:5

 • ACO GEB Tömningsskåp för utvändigt alternativt infällt montage i yttervägg
 • ECO-JET Tömningsrör Dy 75 mm för fast montage

  ACO Box Concept Tillval 8:7

 • Styrskåp ACO REFILL
 • Rörkoppel ACO VAP, anslutning DN20