Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept Gully

Utg._ACO Box Concept Gully 6 - 570 x 900

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Tvätthallar
 • Äldreboende

Golvränna och tillbehör av rostfritt stål typ 1.4301

ACO Golvränna 570 x 900 är lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygienskt sätt med min. flödeskapacitet 4,9 l/s.

ACO Box Concept Gully-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation.

Brunnen är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

 

ACO Box Concept Gully 6 innehåller:

 • Brunn inkl. ställfötter
 • Brunnsunderdel
 • Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
 • Vattenlås 
 • Vattenlåspackning
 • Installationsanvisning

 

 1. Rutgaller
 2. Vattenlås
 3. Brunn med ställfötter
 4. Packning
 5. Brunnsunderdel
ACON_Golvbrunn _570x 900_Standard _overview _numbers

 

ACON_Golvtyp _1_Standard _2015_web ACON_Golvtyp _2_Extended _2015_web
Standardfläns - För betong- och massagolv samt klinkergolv utan tätskikt Förlängd fläns - För massagolv
ACON_Golvtyp _3_Klam _2015_web ACON_Golvtyp _4_teleskop _web
Klämfläns - För golv med plastmatta Teleskopisk fläns - För klinkergolv med tätskikt