Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Pumpstationer - inomhus

Utg._ACO Box Concept Lift 2

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Kemtvätt
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Skolor
 • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för inomhusinstallation

Pumppaket Allmän Miljö är avsett att installeras där man behöver en liten pumpstation för att lyfta spillvatten till självfallsledning ovan golvnivå, t.ex. från golvbrunn i utrymmen som dusch, tvättstuga eller pentry. I locket finns det en integrerad golvbrunn med vattenlås som förenklar installationen för lokaler där man vill avvattna golvet. 

ACO Box Concept Lift 2 är ett komplett paket med behållare i PEHD, pumpar och styrskåp med larmutgång, lock med integrerad brunn, tryckledning och ingjutningsmembran.

CE-märkt enligt SS-EN 12050-2.

Paketet passar till:

 • Avlopp från golvbrunnar i fläktrum  eller undercentraler
 • Dusch i personalutrymme eller källare
 • Gemensam tvättstuga i suterrängvåning eller källare
 • Pentry eller kök i personalutrymme eller källare

  ACO Box Concept Lift 2

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation 
 • Lock för flexibel anpassning till golvbeläggning
 • Enkel skötsel via stort lock, 300 x 360 mm

  ACO Box Concept Lift 1 innehåller:

 • SINKAMAT K 50/1 - Pumpstation DUO
 • SINKAMAT K - Tryckslang DN40
 • Ingjutningsmembran
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning