Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Pumpstationer - inomhus

Utg._ACO Box Concept Lift 3

Pumpstationspaket i PEHD för inomhusinstallation, ingjuten

Pumppaket Bostadsmiljö är avsett att installeras där man behöver en liten pumpstation för att lyfta spillvatten till självfallsledning ovan golvnivå, t.ex. från toaletter och badrum. I locket finns det en integrerad golvbrunn med vattenlås som förenklar installationen för lokaler där man vill avvattna golvet. 

ACO Box Concept Lift 3 är ett komplett paket med behållare i PEHD, skärande pumpar och styrskåp med larmutgång, lock med integrerad brunn, tryckledning och ingjutningsmembran.

CE-märkt enligt SS-EN 12050-2.

Paketet passar till:

 • Avlopp från toaletter i suterrängvåning eller källarvåning
 • Avlopp från bad- och duschrum i suterrängvåning eller källare

  ACO Box Concept Lift 3

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation 
 • Lock för flexibel anpassning till golvbeläggning
 • Enkel skötsel via stort lock, 330 x 250mm

  ACO Box Concept Lift 3 innehåller:

 • MULI UF MWP1 - Pumpstation MONO
 • Tryckslang DN40
 • Ingjutningsmembran
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning