Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Pumpstationer - inomhus

Utg._ACO Box Concept Lift 5

Applikationer Stänga
 • Garage och verkstäder
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för inomhusinstallation, fristående

Pumppaket Fettavskiljarmiljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta spillvatten till självfallsledning ovan golvnivå, t.ex. från fettavskiljare, duschanläggningar, tvättstuga eller personalpentry. Pumppaket Fettavskiljarmiljö är ett komplett paket med behållare i PEHD, pump med styrskåp 400 V, Airbubbler, avstängningsventiler och anslutningskoppling för tryckledning i muffat rostfritt avloppsrör.

CE-märkt enligt SS-EN 12050-2.

Paketet passar exempelvis till:

 • Efter fettavskiljare NS1-4
 • Duschar i personalutrymme eller källare
 • Gemensam tvättstuga i suterräng-våning eller källare
 • Pentry eller kök i personalutrymme eller källare

  ACO Box Concept Lift 5

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation 
 • Flera inlopp för flexibel anslutning
 • Enkel skötsel via stort lock, Ø340 mm

  ACO Box Concept Lift 5 innehåller:

 • MULI MINI DDP 1.1 - Pumpstation DUO
 • Air-bubbler för styrning
 • Avstängningsventil inlopp DN100
 • Avstängningsventil tryckledning, DN50
 • Anslutningskoppling för DN50 tryckledning
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning