Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Pumpstationer - inomhus

Utg._ACO Box Concept Lift 7

Applikationer Stänga
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för inomhusinstallation, fristående

Pumppaket Allmän miljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta spillvatten till självfallsledning ovan golvnivå, t.ex. från duschanläggningar, tvättstuga eller personalpentry. Pumppaket Allmän miljö är ett komplett paket med behållare i PEHD, pumpar med styrskåp 400 V, avstängningsventiler och anslutningskoppling för tryckledning i muffat rostfritt avloppsrör.

CE-märkt enligt SS-EN 12050-2.

Paketet passar exempelvis till:

 • Duschar i personalutrymme eller källare
 • Gemensam tvättstuga i suterrängvåning eller källare
 • Pentry eller kök i personalutrymme eller källare

  ACO Box Concept Lift 7

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
 • Flera inlopp för flexibel anslutning
 • Enkel skötsel, alla delar lättåtkomliga

  ACO Box Concept Lift 7 innehåller:

 • MULI STAR DDP 1.1 - Pumpstation DUO
 • Avstängningsventil inlopp DN100
 • Avstängningsventil tryckledning, DN80
 • Anslutningskoppling för DN100 tryckledning
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning