Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Oljeavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Oil 1:2

Komplett oljeavskiljarpaket för verkstads- och garagemiljö

Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garage- miljö Mark är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,
t.ex. garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

ACO Box Concept Oil 1:2 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

  • Verkstadslokal utan högtryckstvätt med max 2 st tappventiler DN15
  • Verkstadslokal utan högtryckstvätt med max 1 st tappventil DN20
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 2 st tappventiler DN15
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 1 st tappventil DN20

ACO Box Concept Oil 1:2 är en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark. 

Avskiljare klass 1, flöde 3 l/s (NS3) med integrerat uppflytningsskydd och slamfång 600 liter. Tillverkad av PEHD med gummitäningar av NBR och SBR och har justerbar hals för snabb och läckagesäker installation.

Betäckning av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

A1 (B1): 1040–1970 mm

 

ACO Box Concept Oil 1:2 innehåller:

• OLEOPATOR G 3/600, avskiljare ansl. 110 mm, belastningsklass B125

Hals med urtag för kabelgenomföring

• ACO CITYTOP 600, betäckning, D400 

• ACO PROCURAT T5-2, nivå- och dämningslarm

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm3

• ACO Prowell P, provtagningsbrunn, ansl. 110 mm, stalp 160 mm

• ACO PROTIGHT, tät kabelgenomföring 

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:6

ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400 för provtagningsbrunnen.