Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Oljeavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Oil 1:3

Komplett oljeavskiljarpaket för verkstads- och garagemiljö

Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garagemiljö Mark är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,
t.ex. garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

ACO Box Concept Oil 1:3 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

  • Verkstadslokal utan högtryckstvätt med max 2 st tappventiler DN15
  • Verkstadslokal utan högtryckstvätt med max 1 st tappventil DN20
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 2 st tappventiler DN15
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 1 st tappventil DN20

ACO Box Concept Oil 1:3 är en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

Avskiljare klass l, nominell storlek NS3, med slamfång 600 liter. 

Avskiljaren är tillverkad av betong med betäckningsadapter av PEHD och gummitätningar av NBR och SBR.

Betäckning av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

A2: 1090–1370 mm

 

ACO Box Concept Oil 1:3 innehåller:

Avskiljare Oleopator C 3/600 ansl. 110 mm, belastningsklass D400

Hals med urtag för kabelgenomföring

• Betäckning ACO CITYTOP 600 D400

• Nivå- och dämningslarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm3

• Provtagningsbrunn ACO PROWELL C, ansl. 110 mm, stalp 160 mm

• Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT 

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning