Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Oljeavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Oil 1:4

Applikationer Stänga
  • Garage och verkstäder

Komplett oljeavskiljarpaket för verkstads- och garagemiljö

Oljeavskiljarpaket Verkstads- och Garagemiljö Inomhus är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,
t.ex. spolplattor, garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

ACO Box Concept Oil 1:4 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

Enheten passar till:

  • Verkstadslokal utan högtryckstvätt med max 2 st tappventiler DN15
  • Verkstadslokal utan högtryckstvätt med max 1 st tappventil DN20
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 2 st tappventiler DN15
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 1 st tappventil DN20

ACO Box Concept Oil 1:4 är ett komplett inomhuspaket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation. Avskiljaren är tillverkad av PEHD.

Avskiljare klass l, nominell storlek NS3, med slamfång 600 liter

 

ACO Box Concept Oil 1:4 innehåller:

• COALISATOR P 3/600, ansl. 110 mm

• Nivå- och dämningslarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm3

• ACO PROFLEX provtagningsenhet

• Inspektionsöppningar med täta lock Ø 360 mm

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:5:

Tömningsskåp och tömningsrör