Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Oljeavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Oil 2:1

Oljeavskiljarpaket i PEHD för inomhus, fristående

 

Oljeavskiljarpaket Garage och Maskinrumsmiljö Inomhus är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,
t.ex. maskinrum, garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

ACO Box Concept Oil 2:1 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

  • Maskinrum utan högtryckstvätt med max 1 st tappventil DN15
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 1 st tappventil DN15

ACO Box Concept Oil 2:1 är ett komplett inomhuspaket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation. Avskiljaren är tillverkad av PEHD med gummitätningar av NBR och SBR.

Avskiljare klass l, nominell storlek NS1,5, med 150 liter slamfång.

 

ACO Box Concept Oil 2:1 innehåller:

• COALISATOR P NS1,5/150, ansl. 110 mm

• Nivå- och dämningslarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm3

• ACO PROFLEX, provtagningsenhet

• Inspektionsöppning med lock, Ø 600 mm

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

 

ACO Box Concept Tillval 8:8:

Tömningsskåp och tömningsrör