Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Oljeavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Oil 2:2

Oljeavskiljarpaket i PEHD för inomhus, ingjuten

 

Oljeavskiljarpaket Garage och Maskinrumsmiljö Inomhus är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,
t.ex. maskinrum, garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

För ingjutning i golv (ej markförläggning utomhus)

ACO Box Concept Oil 2:2 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

  • Maskinrum utan högtryckstvätt med max 1 st tappventil DN15
  • Garage, där inte högtryckstvätt används med max 1 st tappventil DN15

ACO Box Concept Oil 2:2 är ett komplett inomhuspaket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation. Avskiljaren är tillverkad av PEHD med gummitätningar av NBR och SBR.

Avskiljare klass l, nominell storlek NS1,5, med 150 liter slamfång.

 

ACO Box Concept Oil 2:2 innehåller:

COALISATOR P NS1,5/150, ansl. 110 mm

• ACO PROCURAT T5-2, nivå- och dämningslarm

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm3

• PROWELL PL, provtagningsbrunn

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:9:

Tömningsskåp och tömningsrör