Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Oljeavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Oil 3:4

Oljeavskiljarpaket för inomhusinstallation

 

Oljeavskiljarpaket Spolplats- och industrimiljö Inomhus är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor,
t.ex. spolplattor, garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

ACO Box Concept Oil 3:4 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

  • Tvättplats med 1 st manuell högtryckstvätt
  • Tvättplats/industrilokal utan högtryckstvätt med max 8 st tappventiler DN15
  • Tvättplats/industrilokal utan högtryckstvätt med max 2 st tappventiler DN20

ACO Box Concept Oil 3:4 är ett komplett inomhuspaket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation. Avskiljaren är tillverkad av PEHD.

Avskiljare klass l, nominell storlek NS6, med slamfång 1200 liter.

 

ACO Box Concept Oil 3:4 innehåller:

• COALISATOR P 6/1200, ansl. 160 mm

• Nivå- och dämningslarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm3

• ACO PROFLEX, provtagningsenhet

• Inspektionsöppningar med täta lock Ø 360 mm

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

 

ACO Box Concept Tillval 8:5: 

Tömningsskåp och tömningsrör