Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Oljeavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Oil 4:1

Oljeavskiljarpaket för markförläggning

 

Oljeavskiljarpaket Tvätthallsmiljö Mark är avsett för installationer där oljeavskiljare krävs på grund av hantering av olja eller andra mineraliska oljor/vätskor, t.ex. spolplattor, garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma.

ACO Box Concept Oil 4:1 är ett komplett paket för en SS-EN 858-godkänd och CE-märkt installation.

 

Enheten passar till:

  • Tvättplats med 2 st manuella högtryckstvätt
  • Tvättplats/industrilokal med 1 st högtryckstvätt och max 2 st tappventiler DN15
  • Tvättplats/industrilokal med 1 st högtryckstvätt och max 1 st tappventil DN20

ACO Box Concept Oil 4:1 innehåller avskiljare med en självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB)

Avskiljare klass l, nominell storlek NS10, med integrerat uppflytningsskydd, slamfång 1080 liter och separat kopplat slamfång 1000/160

Avskiljarna är tillverkade av PEHD med gummitätningar av NBR och SBR.

Betäckningar av segjärn EN-GJS 500-7 enligt SS-EN 124.

A1: 880–1500 mm 

 

ACO Box Concept Oil 4:1 innehåller:

Oljeavskiljare OLEOPATOR P 10S, belastningsklass B125

• Slamavskiljare PITUMAX P 1000/160, B125

Hals med urtag för kabelgenomföring

• Betäckning ACO CITYTOP 600 D400

• Nivå- och dämningslarm ACO PROCURAT T5-2

• Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm3

• Provtagningsbrunn ACO PROWELL P, stalp 160 mm

• Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT

Installationsanvisning

Drift- och underhållsanvisning

 

 

ACO Box Concept Tillval 8:6:

ACO PREFAB Belastningsskydd, 1500/200-D400 (OBS! Två paket krävs till Box Concept 4:1)