Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Pumpstationer - mark

Utg._ACO Box Concept Pump 10 (1)

Applikationer Stänga
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för markförläggning

Pumppaket Allmän Miljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta gråvatten till självfallsledning t.ex. från duschanläggningar, tvättstuga eller pentry.

Självförankrande vid grundvatten upp 0,5 m under mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB). 

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning.

Paketet passar exempelvis till:

 • Duschar i personalutrymme eller källare
 • Gemensam tvättstuga i suterrängvåning eller källare

  ACO Box Concept Pump 10

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
 • Självförankrande vid grundvatten upp till färdig mark
 • Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning

 

  ACO Box Concept Pump 10 innehåller:

 • POWERLIFT P pumpstation DUO
 • Teleskopisk körbar betäckning, D400
 • Pumpar SAT 100D
 • Friktionshjul
 • Avstängningsventil tryckledning, DN40
 • Anslutningskoppling för DN50 tryckledning
 • Pumpar med styrskåp 400 V
 • Pumpbehållare med anslutningar för luftning och inlopp samt tryckledning och kablage. Avstängningsventil utlopp, styrskåp, trycknivågivare och anslutningskoppling till tryckledning.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

  ACO Box Concept Tillval 8:6

 • ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400