Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Pumpstationer - mark

Utg._ACO Box Concept Pump 12

Applikationer Stänga
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för markförläggning

Pumppaket Allmän miljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta grå- och svartvatten till självfallsledning t.ex. från duschanläggningar, tvättstuga, personalpentry och toaletter.

Självförankrande vid grundvatten upp till 0,5 under mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB).

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning.

POWERLIFT P uppfyller SS-EN 12050-4 alla krav avseende provning, hållfasthet, kemisk resistens, uppflytning, märkning och täthet. 

Paketet passar exempelvis till:

 • Avlopp från toaletter i suterrängvåning eller källarvåning
 • Gemensam tvättstuga i suterrängvåning eller källare

  ACO Box Concept Pump 12

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
 • Självförankrande vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB)
 • Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning

 

 

  ACO Box Concept Pump 12 innehåller:

 • POWERLIFT P pumpstation DUO
 • Teleskopisk körbar betäckning, D400
 • Pumpar SITA 200 N-ex
 • Skärande hjul
 • Hygrostatisk trycknivågivare
 • Avstängningsventil tryckledning, DN40
 • Anslutningskoppling för DN70 tryckledning
 • Pumpar med styrskåp 400 V
 • Trycknivågivare, avstängningsventil, flytande betäckning och anslutningskoppling för tryckledning med klämring.
 • Ex-barriär
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

  ACO Box Concept Tillval 8:6

 • ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400