Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Pumpstationer - mark

Utg._ACO Box Concept Pump 8

Applikationer Stänga
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för markförläggning

Pumppaket Fettavskiljarmiljö mark är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta spillvatten till självfallsledning från fettavskiljare.

Självförankrande vid grundvatten upp 0,5 m under mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB). 

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning.

Paketet passar exempelvis till:

 • Efter fettavskiljare NS2–5,5
 • Efter oljeavskiljare NS3–10 

  ACO Box Concept Pump 8

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
 • Självförankrande vid grundvatten upp till färdig mark
 • Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning

  ACO Box Concept Pump 8 innehåller:

 • POWERLIFT P pumpstation DUO
 • Teleskopisk körbar betäckning, D400
 • Pumpar SAT 100D
 • Friströmshjul
 • Avstängningsventil tryckledning, DN40
 • Anslutningskoppling för DN50 tryckledning
 • Pumpar med styrskåp 400 V
 • Pumpbehållare med anslutningar för luftning och inlopp samt tryckledning och kablage. Avstängningsventil utlopp, styrskåp, trycknivågivare och anslutningskoppling till tryckledning.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

  ACO Box Concept Tillval 8:6

 • ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400