Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Pumpstationer - mark

Utg._ACO Box Concept Pump 9

Applikationer Stänga
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende

Pumpstationspaket i PEHD för markförläggning

Pumppaket Fettavskiljarmiljö är avsett att installeras där man behöver en pumpstation för att lyfta spillvatten till självfallsledning från fettavskiljare.

Självförankrande vid grundvatten upp 0,5 m under mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB). 

Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning.

Paketet passar exempelvis till:

 • Efter fettavskiljare NS5,5–10
 • Efter oljeavskiljarare NS6–15

  ACO Box Concept Pump 9

 • Komplett paket för snabb, godkänd och säker installation
 • Självförankrande vid grundvatten upp till 0,5 m under färdig mark (vid grundvatten upp till färdig mark säkras pumpstationen med ACO PREFAB)
 • Enkel skötsel, alla delar åtkomliga från marknivå utan nedstigning

 

  ACO Box Concept Pump 9 innehåller:

 • POWERLIFT P pumpstation DUO
 • Teleskopisk körbar betäckning, D400
 • Pumpar SAT 150D
 • Friströmshjul
 • Hygrostatisk trycknivågivare
 • Avstängningsventil tryckledning, DN40
 • Anslutningskoppling för DN70 tryckledning
 • Pumpar med styrskåp 400 V
 • Trycknivågivare, avstängningsventil, flytande betäckning och anslutningskoppling för tryckledning med klämring.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

  ACO Box Concept Tillval 8:6

 • ACO PREFAB Belastningsskydd 1500/200-D400