Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:1

Applikationer Stänga
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor

Tillvalspaket för markförlagda fettavskiljare, Ø110 mm

Tillvalspaket Nivålarm och Provtagningsbrunn Mark uppgraderar markinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka det uppsamlade fettet och utföra vattenprov på utgående spillvatten.

 Tillvalspaketet passar till:

 • Box Concept Grease 5:1
 • Box Concept Grease 5:2
 • Box Concept Grease 6:1
 • Box Concept Waste Jet 1:1
 • Box Concept Waste Jet 2:1

 

ACO Box Concept Tillval 8:1

 • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation
 • Bra tillval till din anläggning som ger en praktisk och enkel drift


A: 1040–1970 mm

 

ACO Box Concept Tillval 8:1 innehåller:

 • ACO PROWELL P, provtagningsbrunn som monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och möjliggör enkel provtagning i fristråle av det utgående avloppsvattnet från avskiljaren. Enheten är försedd med teleskopiskt justerbar nedstigningsbar hals och låsbar betäckning D400 diameter 600 mm.
 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarmet är försett med en nivågivare, fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC. 
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket gör kabelrörsanslutningen tät mot både vattenläckage och luktåterströmmning via kabelröret.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:6 

 • ACO PREFAB, belastningsskydd 1500/2002 D400