Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:10

Applikationer Stänga
 • Hotell
 • Matproducent
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Skolor

Tillvalspaket för markförlagda fettavskiljare, Ø110 mm

 

Tillvalspaket Nivålarm och Provtagningsbrunn Mark uppgraderar markinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka det uppsamlade fettet och utföra vattenprov på utgående spillvatten.

  

 Tillvalspaketet passar till:

 • ACO Box Concept Grease 5:3

   

ACO Box Concept Tillval 8:10

 • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation  
 • Bra tillval till din anläggning ger en praktisk och enkel drift

ACO Box Concept Tillval 8:10 innehåller:

 • ACO PROCURAT T5-1 - Nivålarm
 • ACO PROWELL C - Provtagningsbrunn Ø110 mm, belastningsklass D400
 • ACO CITYTOP 600 - Betäckning, belastningsklass D400
 • ACO PROTIGHT - Tät kabelgenomföring
 • Installationsanvisning
 • Drift- och skötselanvisning