Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:2

Applikationer Stänga
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor

Tillvalspaket för markförlagda fettavskiljare, Ø160 mm

Tillvalspaket Nivålarm och Provtagningsbrunn Mark uppgraderar markinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka det uppsamlade fettet och utföra vattenprov på utgående spillvatten.

 Tillvalspaketet passar till:

 • Box Concept Grease 6:2 
 • Box Concept Grease 7:1
 • Box Concept Grease 7:2 
 • Box Concept Waste Jet 3:1
 • Box Concept Waste Jet 4:1

 

ACO Box Concept Tillval 8:2

 • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation
 • Bra tillval till din anläggning som ger en praktisk och enkel drift


A: 1090–2020 mm

 

ACO Box Concept Tillval 8:2 innehåller:

 • ACO PROWELL P, Ø160 mm provtagningsbrunn som monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och möjliggör enkel provtagning i fristråle av det utgående avloppsvattnet från avskiljaren. Enheten är försedd med teleskopiskt justerbar nedstigningsbar hals och låsbar betäckning ACO CITYTOP 600, D400.
 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarmet är försett med en nivågivare, fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC. 
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket gör kabelrörsanslutningen tät mot både vattenläckage och luktåterströmmning via kabelröret.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

ACO Box Concept Tillval 8:6 

 • ACO PREFAB, belastningsskydd 1500/2002 D400