Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:3

Tillvalspaket för fettavskiljare inomhus, Ø110 mm

Tillvalsspaket Nivålarm och Provtagningsbrunn Inomhus uppgraderar inomhusinstallerade fettavskiljare till att klara kommuners och VA-verks krav på att nivåövervaka det uppsamlade fettet och utföra vattenprov på utgående spillvatten. 

 Tillvalspaketet passar till:

 • Box Concept Grease 5:4
 • Box Concept Grease 6:4
 • Box Concept Waste Jet 1:2
 • Box Concept Waste Jet 2:2

 

ACO Box Concept Tillval 8:3

 • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation
 • Bra tillval till din anläggning som ger en praktisk och enkel drift

 

ACO Box Concept Tillval 8:3 innehåller:

 • ACO PROFLEX Ø110, provtagningsenhet med horisontellt utlopp monteras på utloppsledning från fettavskiljaren och möjliggör enkel provtagning av det utgående avloppsvattnet. Enheten är försedd med tätt lock med snabblås.
 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm är försett med en nivågivare, fem meter kabel och en centraldel för övervakning med ljud- och ljusindikering samt potentialfri kontakt för extern larmkoppling via DUC.
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning