Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:5

Applikationer Stänga
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor

Tillvalspaket för fettavskiljare inomhus

Tillvalsspaket Tömningsskåp och Tömningsrör Inomhus gör det möjligt att utföra tömning på avskiljare ECO-JET utan att behöva dra ner tömningsbilens slang till avskiljaren. 

 Tillvalspaketet passar till:

 • Box Concept Oil 1:4 
 • Box Concept Oil 3:4
 • Box Concept Grease 5:4
 • Box Concept Grease 6:4
 • Box Concept Grease 7:4
 • Box Concept Waste Jet 1:2 
 • Box Concept Waste Jet 2:2 
 • Box Concept Waste Jet 3:2 
 • Box Concept Waste Jet 4:2

ACO Box Concept Tillval 8:5

 • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation
 • Bra tillval till din anläggning som ger en praktisk och enkel drift

ACO Box Concept Tillval 8:5 innehåller:

 • ECO-JET Tömningsrör Dy 75 monteras fast i avskiljaren och dras vidare med ACO PIPE rostfria rör alternativt muffsvetsade PE-rör till önskad placering av ACO GEB Tömningsskåp.
 • ACO GEB Tömningsskåp är försett med slamsugningskoppling, monteringsram för utvändig alternativt infälld montering i yttervägg samt nyckellåsning.
 • Installationsanvisning