Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:7

Applikationer Stänga
 • Parkeringsområden
 • Garage och verkstäder
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Storkök
 • Tvätthallar

Tillvalspaket för fettavskiljare inomhus

Tillvalspaketet Automatisk återfyllning efter tömning ger en enkel och effektiv påfyllning av nytt vatten efter tömning och rengöring av fettavskiljare vilket säkerställer driften. Återfyllning skall alltid ske efter tömning, detta skyddar mot igensättningar i avskiljarens in- och utlopp.

 

 Tillvalspaketet passar till:

 • ACO Box Concept Grease 5:4
 • ACO Box Concept Grease 6:4
 • ACO Box Concept Grease 7:4

ACO Box Concept Tillval 8:7

 • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation
 • Bra tillval till din anläggning ger en praktisk och enkel drift

ACO Box Concept Tillval 8:7 innehåller:

 • ACO REFILL styrskåp
 • ACO VAP, rörkoppel, anslutning  DN20
 • Installationsanvisning
 • Drift- och skötselanvisning