Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Oljeavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:9

Applikationer Stänga
 • Parkeringsområden
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Tvätthallar

Tillvalspaket för oljeavskiljare inomhus, ingjuten

 

Tillvalspaketet Tömningsskåp och Tömningsrör Inomhus gör det möjligt att utföra tömning på oljeavskiljaren utan att behöva dra ner tömningsbilens slang till ingjuten avskiljare.

COALISATOR P Tömningsrör Dy 75 mm monteras fast på avskiljaren och dras vidare med ACO PIPE rostfria rör alternativt muffsvetsade PE-rör till önskad placering av ACO GEB Tömningsskåp.

ACO GEB Tömningsskåp är försett med slamsugningskoppling, monteringsram för utvändig alternativt infälld montering i yttervägg samt med nyckellåsning.

 

 Tillvalspaketet passar till:

 • Box Concept Oil 2:2

ACO Box Concept Tillval 8:9

 • Anpassade tillbehör ger snabb och säker installation  
 • Bra tillval till din anläggning ger en praktisk och enkel drift

ACO Box Concept Tillval 8:9 innehåller:

 • ACO GEB - Tömningsskåp för utvändigt alt. infällt montage i yttervägg
 • ACO COALISATOR P - Tömningsrör Dy 75 mm för fast montage
 • Installationsanvisning