Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Waste Jet 1:2

Applikationer Stänga
 • Restaurangmiljö - liten

Fettavskiljarpaket för inomhusinstallation

Fettavskiljarpaket Serveringsmiljö inomhus är avsett för installation på spillvattenledning från serveringsmiljö.

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttätta. Fettavskiljaren och slamdelen är anpassade för intransport genom dörröppningar 800 mm.

Enheten passar till:

1) Litet kök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st spollåda ansl. 40 mm med vattenlås

2) Litet kök utrustat med:

 • 1 st tippbart stekbord
 • 3 st spollådor ansl. 50 mm med vattenlås


Lämplig för anläggningar
Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.

Fettavskiljarpaket med fettavskiljare och slamtank i PEHD för snabb, säker och godkänd inomhusförläggning i serveringsmiljö. Totalt 650 liter slamfång.

 

  ACO Box Concept Waste Jet 1:2 innehåller:

 • Fettavskiljare ECO-JET-O NS2 med 200 liter slamfång
 • Avskiljarhals Ø450 mm för inspektion och tömning, försedd med lukttäta, låsbara lock med snabblås.
 • Integrerat slamfång
 • ACO VAP och ACO REFILL för automatisk återfyllning efter tömning
 • Slamavskiljare Waste Jet S, 450 liter
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

 

 

NS2

 • Anslutning: 110 mm 

Lämplig för anläggningar

Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.

  ACO Box Concept Tillval 8:3

 • Nivålarm ACO PROCURAT T5-1
 • Provtagningsenhet ACO PROFLEX Ø110 med horisontellt utlopp

  ACO Box Concept Tillval 8:5

 • ACO GEB Tömningsskåp för utvändigt alternativt infällt montage i yttervägg
 • ECO-JET Tömningsrör Dy 75 mm för fast montage
 • Slamfång: 200 liter + 450 liter