Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Waste Jet 3:1

Fettavskiljarpaket för markförläggning

Fettavskiljarpaket Storköksmiljö mark är avsett för installation på spillvattenledning från serveringsmiljö.

Fettavskiljaren är försedd med integrerat separat slamfång.

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

LIPUMAX G H är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.

Enheten passar till:

1) Storkök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110
 • 4 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås
 • 2 st tappventiler, DN15

2)  Storkök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110
 • 2 st spollådor ansl. 40 mm utan vattenlås
 • 2 st tappventil, DN20


Lämplig för anläggningar
Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.

Fettavskiljarpaket i glasfiber för snabb, säker och godkänd markförläggning i storköksmiljö.

  ACO Box Concept Waste Jet 3:1 innehåller:

 • Fettavskiljare LIPUMAX G H 7/700 H NS7 med 700 liter slamfång
 • Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
 • Luftningsanslutning
 • Lyftöglor
 • Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400
 • Förankringssats ACO CONFIX, band och ingjutningskramla
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

 

 

 

  NS7

 • Anslutning: Ø160 mm 

Lämplig för anläggningar
Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.

  ACO Box Concept Tillval 8:2

 • Nivålarm ACO PROCURAT T5-1
 • ACO PROWELL P, Ø160 belastningsklass B125 
 • Betäckning ACO CITYTOP 600, D400
 • Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT
 • Slamfång: 700 liter