Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VVS, Fettavskiljare - inomhus

Utg._ACO Box Concept Waste Jet 4:2

Applikationer Stänga
 • Restaurangmiljö - stor
 • Storkök

Fettavskiljarpaket för inomhusinstallation

Fettavskiljarpaket Storköksmiljö inomhus är avsett för installation på spillvattenledning från serveringsmiljö.

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttätta. Fettavskiljaren och slamdelen är anpassade för intransport genom dörröppningar 800 mm.

Enheten passar till:

1) Storkök utrustat med:

 • 1 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75
 • 2 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110
 • 1 st kombiugn
 • 4 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås
 • 3 st tappventiler, DN15
 • 1 st tappventil, DN20

2) Storkök utrustat med:

 • 2 st diskmaskin
 • 1 st tippbart stekbord
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75
 • 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110
 • 2 st spollådor ansl. 40 mm utan vattenlås
 • 1 st tappventil, DN 15
 • 2 st tappventil, DN20


Lämplig för anläggningar
Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.

Fettavskiljarpaket med fettavskiljare och slamtank i PEHD för snabb, säker och godkänd inomhusinstallation i restaurangmiljö. Totalt 2480 liter slamfång.

 

  ACO Box Concept Waste Jet 4:2 innehåller:

 • Fettavskiljare ECO-JET-O NS10 med 1000 liter slamfång
 • Avskiljarhals Ø450 mm för inspektion och tömning, försedd med lukttäta, låsbara lock med snabblås.
 • Integrerat slamfång
 • ACO VAP och ACO Refill för automatisk återfyllning 
 • efter tömning
 • Slamavskiljare Waste Jet S, 1480 liter
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

 

 

NS10

 • Anslutning: Ø160 mm 

Lämplig för anläggningar
Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.

  ACO Box Concept Tillval 8:4

 • Nivålarm ACO PROCURAT T5-1
 • Provtagningsenhet ACO PROFLEX Ø160 med horisontellt utlopp

  ACO Box Concept Tillval 8:5

 • ACO GEB Tömningsskåp för utvändigt alternativt infällt montage i yttervägg
 • ECO-JET Tömningsrör Dy 75 mm för fast montage
 • Slamfång: 1000 liter + 1480 liter