Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus

Utg._ECO-JET O

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Fettavskiljare med integrerat slamfång

Fettavskiljare ECO-JET O är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

ECO-JET O är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Halsarna, som även är avsedda för inspektion och rengöring, är försedda med lukttäta lock med snabblås.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

ECO-JET O har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

ECO-JET O är konstruerad för temperaturer upp till 40 °C, temporärt 50 °C. Vid temperatur över 38 °C i fettavskiljaren blir avskiljningen mycket sämre, ca 80 % av effekten försvinner.

ECO-JET O serien omfattar nominella storlekar NS1-NS10.

ACO ECO-JET O är utrustad med:

 • Inspektions- och tömningsöppningar Ø 450 mm 
 • Lukttäta och låsbara lock med snabblås
 • Integrerat slamfång
 • Anslutning för påfyllningsarmatur
 • Luftningsanslutning

ACO ECO-JET O kan levereras med: