Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

Utg._LIPUMAX C

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Fettavskiljare LIPUMAX C är konstruerad enligt SS-EN1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelshantering i restauranger, storkök, bagerier etc.

LIPUMAX C är försedd med integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Nedstigningshalsen byggs upp av betongringar och täckplatta och avslutas med betäckningsadapter av PEHD.

 

LIPUMAX C är utrustad med

 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar Ø 600/800/1000 mm
 • Lyftöglor
 • Anslutning för ventilation
 • Behållare med polyuretanskum för fogning mellan betongunderdel, betongöverdel och betonghals
 • Betäckningsadapter av PEHD
 • ACO ATLAS avskiljarbetäckning klass D400
 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROCURAT T5-5, slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, komplett med ROTOBLINK och ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, provtagningspump
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar