Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - mark

Utg._LIPUMAX G-H

LIPUMAX G H-serien är avsedd för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från t.ex. livsmedelsindustrier, storkök, restauranger, gatukök, bagerier m.fl.

LIPUMAX G H är försedd med integrerat separat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tankens inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll.

Avskiljarna är försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage- och luktåterströmningssäker montering av larmgivare.

LIPUMAX G H är utrustad med

 • Nedstignings, inspektions och tömningshalsar Ø 600/800 med kabelrörs urtag/anslutning Ø 50 Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (tillval)
 • Luftningsanslutning
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning
 • ACO ATLAS 700 klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”
 • Förankringssats ACO CONFIX, band, och ingjutningskramla

LIPUMAX G H kan levereras med

 • ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt
 • ACO PROTIGHT, tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE, larmskåp för utomhusmontage, komplett med rotoblink och ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt.
 • MIRI SOL-3000, solcellsdriven larmkabinett med ACO PROCURAT T5-1, nivålarm för fettskikt.
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK, öppningsverktyg till betäckning ACO ATLAS
 • Lipumax G H kan förses med tömningsledning och/eller automatisk påfyllning efter tömning. Rådgör med ACO Nordic.