Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus

Utg._MIRI FLEX-T

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Integrerat slamfång

Fettavskiljare MIRI FLEX-T är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

MIRI FLEX-T är försedd med fast tömningsrör DN 75, avsett att dras vidare med muffsvetsade PE-rördelar alternativt rostfritt avloppsrör eller MA-rör. Tömningsröret kan demonteras vid transport genom trånga utrymmen.

Halsarna för inspektion och rengöring är försedda med gastäta lock med snabblåsning.
Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

MIRI FLEX-T har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

Avskiljarna i MIRI FLEX-serien är konstruerade för temperaturer upp till 50 °C.

MIRI FLEX-T är utrustad med:

 • Inspektions- och tömningsöppningar ø 400 mm
 • Gastäta och låsbara lock med snabblås
 • In- och utlopp
 • Tömningsrör DN75
 • MIRI LARM STD nivålarm för fettskikt
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI PROFLEX provtagningsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpautomat Mono alt. Duo
 • MIRI UVO ventilationsluftrenare
 • MIRI VISO synglas
 • MIRI VAP vattenpåfyllningsarmatur med återsugningsskydd enligt SS-EN 1717 kat. 5, högermonterad