Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Fettavskiljare - inomhus

utg._MIRI INOX 220-S

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

Fettavskiljare MIRI INOX 220-S är konstruerad enligt SS-EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från lokaler där hantering av livsmedel förekommer, ex.vis restaurangkök, pizzerior och storkök.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

MIRI INOX 220-serien omfattar avskiljare för flöden från 2 till 10 l/s. Samtliga storlekar har integrerat slamfång. Storlekarna 7 och 10 liter finns dessutom i utförande med separat slamdel.

MIRI INOX 220-S är utrustad med:

 • Inspektions- och tömningsöppningar ø 500 mm
 • Gastäta och låsbara lock med snabblås
 • Anslutningar för in- och utlopp
 • MIRI LARM STD nivålarm för maximal tjocklek av fettskikt
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI PROFLEX provtagningsenhet
 • MIRI DRAINLIFT pumpautomat Mono alt. Duo
 • MIRI UVO ventilationsluftrenare
 • MIRI FILL vattenpåfyllningsrör, medåtersugningsskydd enligt SSEN 1717 kat. 5