Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Rostfria brunnar och rännor

Utg._MIRI Jack-In - Spolbrunn

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor

MIRI JACK-IN är en spol- och rensbrunn, som finns i åtta olika utföranden för anslutning till avloppsledningar inomhus.

Brunnen är justerbar 60 mm i höjdled efter grovgjutning. Överdelen skall sitta på plats vid grovgjutningen för att undvika deformering av plastunderdelen. Vid slutjustering av golvhöjden fixeras överdelen i rätt höjd med en låsring.

JACK-IN finns i körbara utföranden. Max.belastniningar är beräknade på tryckyta Ø 50 mm. Konstruktionen är patentskyddad enligt svenskt patent nr 7713326-2.

MIRI JACK-IN är försedd med:

• Renslock med bajonettfattning
• Låsring för fixering av överdelen 
• Tätningsringar för lock och överde

Lock typ RA 1 och RA 2 kan bytas till RA 5 för plastmatta efter enkel ombyggnad.