Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Tillval

Utg._MIRI LARM

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Storkök
 • Äldreboende
 • Arenor
 • Motorbanor

Nivåövervakning avskiljare

MIRI LARM är en komplett elektronisk utrustning för övervakning av olje- och fettavskiljare.

Enheten har möjlighet att ansluta 2 givare. Givaren för övervakning av olje-/fettskiktet arbetar enligt kapacitiv princip och ingår i standardutförandet, MIRI LARM typ 4 STD.

Som tillbehör finns en termistorgivare som larmar vid dämning i avskiljaren.