Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - inomhus

Utg._MIRI OAG

Applikationer Stänga
  • Garage och verkstäder
  • Servicestationer
  • Motorbanor
  • Sportanläggningar

KLASS 1-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

Oljaavskiljare utan slamfång

MIRI OAG oljaavskiljare är avsedd att behandla oljehaltigt spillvatten med höga krav på reningsgrad och är konstruerad enligt SS EN 858-1.

MIRI OAG är tillverkad av gjutjärn och serien omfattar nominella flöden 1,5 till 6 liter till sekund. 

MIRI OAG saknar slamfång och lämpar sig därför väl för komplettering av befintlig avskiljare med otillräcklig avskiljningsgrad eller där krav ställs på klass I-avskiljare enligt SS EN 858-1.

Om MIRI OAG monteras som separat oljeavskiljare måste den förses med förkopplat slamfång.

Avskiljaren är utrustad med automatisk avstängningsventil och lätt utbytbart koalescensfilter.

MIRI OAG är utrustad med:

  • Koalesator 
  • Betäckning klass B 125 enligt EN 124
  • Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 gr/cm3
  • MIRI LARM typ 4 oljeskiktslarm
  • Förhöjningsdelar av betong för A-mått max. 1200 mm