Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

Utg._OLEOPASS-G

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende
 • Motorbanor

Bypassavskiljare i glasfiberarmerad polyester

OLEOPASS G är avsedd för behandling av oljehaltigt dagvatten med höga krav på reningsgrad.

OLEOPASS G är en bypassavskiljare, där reglering av flödet sker helt utan rörliga delar. Vid avvattning av större ytor med höga regnflöden är det lämpligt att installera ett bypasssystem som vid överbelastning leder överskottet förbi avskiljaren. Vid mindre regn passerar 100 % av flödet genom avskiljaren och vid max dimensionerande kapacitet 10 %.

OLEOPASS G är utrustad med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte.

OLEOPASS G är en självförankrande avskiljare försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns ett kabelrörs urtag Ø 50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

 

OLEOPASS G är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörs urtag/anslutning Ø 50 mm.
 • Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar och körbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”

 

OLEOPASS G kan levereras med:

 • ACO Procurat T5-3 oljeskikt, dämning- och slamlarm
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning och slamlarm
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämningoch slamlarm
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK öppningsverktyg till större betäckning ACO Atlas
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.