Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

Utg._OLEOPATOR-G

ACO OLEOPATOR G-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Avskiljarna är utrustade med automatisk avstängnings-ventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte samt integrerat slamfång på de flesta modeller.

OLEOPATOR G är en självförankrande avskiljare försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled.

Integrerat i halsen finns ett kabelrörs urtag Ø 50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

ACO OLEOPATOR G är utrustad med

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörs urtag/anslutning
 • Ø 50 mm (NS3 - NS 20). Urtaget är anpassat till tätningspaketet
 • ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar och körbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”Avskiljare”

ACO OLEOPATOR G kan levereras med

 • ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämning- och slamlarm
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämning- och slamlarm.
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämning- och slamlarm.
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK öppningsverktyg till betäckning ACO Atlas
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.