Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - inomhus

Utg._Oleopator-P NS3

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

Oleopator-P NS3 är en oljeavskiljare i litet format och med låg vikt för installation i mindre garage och liknande utrymmen.

Avskiljaren gjuts in i betonggolv med ett minsta installationsdjup av 710 mm.

Oleopator-P NS3 är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. Avskiljaren saknar slamfång.

  • Koalesator
  • Automatisk avstängningsventil
  • Betäckning klass B 125
  • MIRI Larm DUO, oljeskikts- och dämningslarm
  • Förhöjningsringar till betäckning
  • Behållare med polyuretanskum för tätning mellan ram och förhöjningsring och mellan förhöjningsringar.