Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

Utg._OLEOSMART-G

ACO Oleosmart -serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på rening av både slam och olja.

Istället för en traditionell koalesator är avskiljaren utrustad med en flerstegs Split Contractionkoalesator. Inkommande vatten fördelas i två kanaler längs sidan av avskiljaren som ger slampartiklar möjlighet att snabbt avskiljas. Olja och lätta vätskor avskiljs effektivt genom kontraktionsplattorna i kanalerna. Split Contraction-
tekniken bidrar till en effektiv slamavskiljning.

Vid certifierad provning avskiljs 93 % av det inkommande slammet. Koalescensenheten har en fri genomgång på 40 mm, vilket begränsar risken för igen-sättning av finslam och flytslam. Genom koalesatorns utformning minskas insatsen för egenkontroll och service.

Avskiljarna är utrustade med integrerat slamfång och
automatisk avstängningsventil.

OLEOSMART G är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörs urtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”

 

OLEOSMART G kan levereras med:

 • ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning och slamlarm.
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning
 • och slamlarm.
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning och slamlarm.
 • ACO PROWELL provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK öppningsverktyg till betäckning ACO ATLAS
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.