Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

Utg._OLEOTOP

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Tvätthallar
 • Motorbanor

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

Oljeavskiljare OLEOTOP är konstruerad, testad och godkänd enligt SS EN 858-1 och avsedd för behandling av oljehaltigt spillvatten och dagvatten med höga krav på rening.

OLEOTOP är tillverkad av betong och utrustad med en virvelenhet som fördelar slam och olja redan vid inträdet i avskiljaren.

Serien omfattar nominella flöden från 3 till 30 liter/sekund.

Slamfångsvolymer finns i flera storlekar beroende på modell.

OLEOTOP-B är bl.a. utrustad med:

 • Integrerat slamfång
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 
 • Ø 1000/600 mm
 • Automatisk avstängningsventil
 • Anslutning för ventilation
 • Betäckning ACO ATLAS klass D400
 • MIRI LARM typ 4 DUO oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SLAM slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ROTOBLINK och MIRI LARM typ 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s) provtagningsbrunn eller MIRI PROPUMP (3-150 l/s) provtagningsanordning
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • MIRI HOOK öppningsredskap för betäckningar