Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Slamavskiljare - mark

Utg_Sand Trap-G

ACO Sandtrap G sand/slamavskiljare avsedd för behandling av dag och spill-vatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.

SandTrap G kan med fördel användas som ett förkopplat sand/ slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt sand/slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

SandTrap G vertikala modeller är självförankrande medans de horisontella model-lerna skall förankras vid höga grundvattennivåer.

SandTrap G är försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätad Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns ett kabelrörs-urtag Ø50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

ACO SandTrap G är utrustad med

 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörs urtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning
 • Integrerade lyftöglor/förankringsöglor
 • Självförankrande tank (vertikala modeller) med integrerat uppflytningsskydd
 • Låsbar och körbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”

ACO SandTrap G kan levereras med

 • ACO Procurat T5-5 slamlarm
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabel genomföring
 • PROCURAT larmskåp för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och ACO Procurat T5-5
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-5
 • MIRI HOOK öppningsverktyg till ACO ATLAS betäckning
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnader
 • ACO BELT 75 SS förankringsband horisontell tank < 1800
 • ACO BELT 120 SS förankringsband horisontell tank > 1800