Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
dimensionering

fettavskiljare

Enligt SS-EN 1825-2 finns det tre metoder för dimensionering av fettavskiljare:

ACO dimensioneringsverktyg för fettavskiljare erbjuder flera olika sätt att beräkna storlek beroende på individuella applikationsområden. Resultatet av beräkningarna leder alltid till en nominel storlek (NS) för avskiljaren.

Efter att ha identifierat rätt avskiljare är det möjligt att växla till ACO produktsökningsverktyg. Där hittar du information om den valda produkten.

  • Dimensionering baserad på köksutrustning
  • Dimensionering baserad på måltider per dag
  • Dimensionering baserad på antalet slaktade djur

Beroende på vald beräkningsmetod är det flera specifika uppgifter som behövs för dimensionering av den nominella storleken.

Börja dimensionering