Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
dimensionering

oljeavskiljare

Storleken på oljeavskiljare styrs av SS-EN 858-2.

ACO dimensioneringsverktyg för oljeavskiljare erbjuder flera olika sätt att beräkna storlek, beroende på individuella applikationsområden. Resultatet av beräkningarna leder alltid till en nominel storlek (NS) för avskiljaren.

Efter att ha identifierat rätt avskiljare är det möjligt att växla till ACO produktsökningsverktyg. Där hittar du information om den valda produkten.

Följande faktorer måste tas med i beräkningen:
  • Typ av installation; spillvatten eller dagvatten
  • Flöden, ytor och regnintensitet
  • Faktor för oljans densitet (fd)

Beroende på vald beräkningsmetod är det flera specifika data som behövs för dimensionering av avskiljarens nominella storlek och slamvolym.

Börja dimensionering