Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
underhåll

5 års besiktning

Beställ besiktning X

David Anderson
tel. 031-338 97 03

david.anderson@aco-nordic.se

Åke Stenqvist
tel. 0733-86 74 30

ake.stenqvist@aco-nordic.se

ACO Service tillhandahåller 5-årskontroll av alla typer av oljeavskiljare.

Enligt SS-EN 858 och DIN 1999-100 måste alla oljeavskiljare inspekteras vart 5:e år. Samma villkor gäller enligt SS-EN 1825 för fettavskiljare.

Standardkontroll

En standardkontroll omfattar hela avskiljarsystemet, som kan innehålla slamavskiljare, olje- eller fettavskiljare och provtagningsenhet.

I kontrollen ingår test och utvärdering av drift och underhåll, funktionalitet, täthet samt anläggningens utformning.

Inspektionen anpassas till det specifika systemet.

Kontrollen utförs av våra konsulter, som är utbildade och certifierade av LGA, Würzburg.

Tillval

Förutom standardkontrollen kan du som tillval få anläggningens driftsrutiner optimerade eller en uppdatering av erforderlig dokumentation. Ladda ner datablad om du vill veta mer.

Protokoll

Efter kontrollen får du ett protokoll med testresultaten. Eventuella avvikelser är registrerade och du får förslag på de åtgärder som behöver göras.

Rapporten skall förvaras på anläggningen och skall på begäran presenteras för tillsynsmyndighet.

Beställning av kontroll

Beräknad leveranstid för kontroll är 4 veckor. Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

 

Ladda ner (Pdf):

PDF-ikon Oljeavskiljare - 5-årskontroll

PDF-ikon Fettavskiljare - 5-årskontroll