Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
underhåll

nya anläggningar

Beställ besiktning X

David Anderson
tel. 031-338 97 03

david.anderson@aco-nordic.se

Åke Stenqvist
tel. 0733-86 74 30

ake.stenqvist@aco-nordic.se

Kontroll av nya anläggningar

ACO Service erbjuder kontroll av nyinstallerade system i enlighet med SS-EN 858, som kräver att alla nya avskiljaranläggningar måste kontrolleras och testas före igångkörning. Kontrollen omfattar anvisningar för installation och drifttagning av de nya systemen.
 
ACO Box Concept Service
 
ACO har tre färdiga servicepaket som ingår i ACO Box Concept-serien. 

Varje paket är anpassat för oljeavskiljare, fettavskiljare och pump/lift.

 

Beställning av kontroll

Beräknad leveranstid för kontroll är 4 veckor. Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.