Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
underhåll

Tillsyn - 3, 6 och 12 månader

Beställ besiktning X

David Anderson
tel. 031-338 97 03

david.anderson@aco-nordic.se

Åke Stenqvist
tel. 0733-86 74 30

ake.stenqvist@aco-nordic.se

Med underhåll av systemet säkerställer du
att anläggningen är redo för fortsatt drift 

Tillsyn - Oljeavskiljare

6-månaders tillsyn ska omfatta hela oljeavskiljaranläggningen som kan bestå av slamavskiljare, oljeavskiljare och provtagningsenhet.
Tillsyn utförs enligt SS-EN 858 och DIN 1999–100. 

PDF-ikon Produktblad - 6 mån tillsyn oljeavskiljare

 

Tillsyn - Fettavkiljare

6-månaders tillsyn ska omfatta fettavskiljararen inklusive avskiljarlarm.
Tillsyn utförs enligt SS-EN 1825 och DIN 1999–101. 

PDF-ikon Produktblad - 6 mån tillsyn fettavskiljare

 

Tillsyn - Pump

Tillsyn ska omfatta hela pumpanläggningen som kan bestå av anslutningar av inloppsledning och tryckledning, anslutningspunkt för pumpar, ventiler och backventiler.
Tillsyn utförs enligt SS-EN 12056–2 och 12056–4. 

PDF-ikon Produktblad - 3/6/12-månaders tillsyn, markförlagd

PDF-ikon Produktblad - 3/6/12-månaders tillsyn, inomhus


Samtliga tillsyner sker av en ACO-certifierad servicetekniker på plats.

 

Dokumentation

Efter genomförd tillsyn upprättas en servicerapport som fungerar som intyg. Rapporten påvisar att anläggningen är i gott skick med full funktion enligt gällande normer och krav, vilket minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp. 

Förberedelser 

I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov.  

Beställning av kontroll

Beräknad leveranstid för kontroll/tillsyn är 4 veckor. Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.