Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
UTBILDNING

AVSKILJARTEKNIK

FÖR MER INFORMATION X

Vill du veta mer om linjeavvattning, er du velkommen til at kontakta os:

Teknisk rådgivning

I detta avsnitt kan du läsa mer om våra nyaste kurser inom avskiljarteknik och besiktning.

 

ÄMNESOMRÅDEN
  • Lagstiftning
  • Användningsområden
  • Mark- & vattenförhållanden
  • Dimensionering
  • Produkter
  • Installation
  • Underhåll


TYP AV UTBILDNING

Seminarium
Möjlighet till praktisk övning i showroomMÅL

Deltagarna får grundkunskaper om avskiljare, var och varför de används i byggprojekt.

Deltagarna får även nödvändiga kunskaper för att ge värdefulla råd och anvisningar till kunder och kolleger.KURSLÄNGD

4-6 timmar

FÖR VEM:

Konsulter, installatörer, personal inom kommunal förvaltning.

Min. 10 personer.NIVÅ

NybörjarePLATS

Enligt överenskommelseKONTAKT

Kontakta David Anderson för mer information.
David.Anderson@aco-nordic.se

ÄMNE

Enligt DIN EN1999 och SS-EN 858 skall alla avskiljare besiktigas vart 5:e år.

Kursen fokuserar på hur besiktningen skall utföras och vilka åtgärder som skall vidtas.TYP AV UTBILDNING

SeminariumMÅL

Efter kursen skall deltagarna ha grundläggande kunskap i hur besiktning skall utföras, mest praktiska tillvägagångssätt och vanligen förekommande problem.KURSLÄNGD

2 dagarFÖR VEM

Serviceföretag, grossister, installatörer och konsulter med minst 5 års erfarenhet av avskiljare.NIVÅ

MedelPLATS

Enligt överenskommelseKONTAKT

Kontakta David Anderson för mer information.
David.Anderson@aco-nordic.se