Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Pumpstationer - mark

POWERLIFT

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Matproducent
 • Offentliga institutioner
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Tvätthallar
 • Äldreboende

Färdigkopplad pumpstation

POWERLIFT är färdigkopplade pumpstationer av betong alternativt polyeten PE-HD för markförläggning.

POWERLIFT finns som MONO med en pump eller som DUO med två pumpar, samt för fekaliehaltigt eller fekaliefritt spillvatten.

Powerlift pumpstation har färdigmonterat rörsystem med korrosions-beständiga rör och delar av grågods eller plast (PVC-U). Bygghöjd och utrustning är anpassningsbara enligt modulsystem.

Enheten levereras med monterat universalfäste för nivåutrustning, betäckning med låg vikt och skruvfri låsanordnig samt med styrskåp för manuell eller automatisk drift av en eller två pumpar.

POWERLIFT PSE(D)-B-1000:

Powerlift PSE(D)-B-1000 har sedimenteringsfri lagringsvolym med stor nyttovolym, 550-785 liter, beroende på pump- och kopplingstyp. För tilloppsledning max DN 150.

 

POWERLIFT PSE(D)-B-1500:

Powerlift PSE(D)-B-1500 har sedimenteringsfri lagringsvolym med stor nyttovolym, 1 400-1 600 liter, beroende på pump- och kopplingstyp. För tilloppsledning max DN 200.

 

POWERLIFT PSE(D)-W-1000: 

Powerlift PSE(D)-w-1000 har sedimenteringsfri lagringsvolym med stor nyttovolym, 275-850 liter, beroende på pump- och kopplingstyp. För tilloppsledning max DN 150.

POWERLIFT serien är utrustad med:

 • Bottendel med votad botten, utan stegjärn
 • Schaktring Ø 1000-1500 mm, bygghöjd 515 mm med 2 ansl. DN 100 för tomrör
 • Bärringförbetäckning, höjd 110 mm, typ AR-V-800
 • Betäckning klass D, utan luftningsöppning, av gjutgods
 • Invändig stege och kättinghållare med erforderlig längd
 • Valda pumpar
 • Tillhörande styrskåp och tryckavkännare för max 20 m styrledning
 • Kompressor med backventil och slanganslutning
 • Rörsystem av PVC-U
 • Proppad anslutning DN 25 för spolledning
 • Tryckledningsanlutning 300 mm utanför schaktvägg
 • Kopplingssystem för "undervattensanslutning" med glidrör av plast
 • Kulbackventil av grågods
 • Universalfäste för nivåreglering, rostfritt stål
 • Avstängningsventil(er)